Vi er en privat børnehave på Amager med

  • 35 børn
  • Små grupper
  • Struktureret hverdag
  • Fast personale
  • Lavt sygefravær
  • Ingen vikarer!
  • Få lukkedage
  • En åben venteliste